Plåstret innehåller asenapin och heter Secuado och ger effekt i 24 timmar.

De mest vanliga biverkningar var extrapyramidala biverkningar, hudreaktioner under plåstret samt viktökning.

Asenapin fanns tidigare i landet som Sycrest tabletter mot bipolär mani.

Läs mer hos BioSpace