Personer med schizofreni med pyridoxinbrist (vitamin B6), som utgör 35%, har relativt svåra kliniska symtom och behandlingsresistens.

Nyligen har högdosbehandling med pyridoxin visats kunna minska psykotiska symptom.

Nya resultat tyder på att en ny terapeutisk strategi inriktad på noradrenerga-systemet kan vara effektiv för dessa patienter.

Japanska forskare kommer att testa en ny behandling, som baserar sig på de nya fynden.

Läs mer hos EurekAlert.

Du har inte rätt att posta kommentarer