Personer med schizofreni med pyridoxinbrist (vitamin B6), som utgör 35%, har relativt svåra kliniska symtom och behandlingsresistens.

Nyligen har högdosbehandling med pyridoxin visats kunna minska psykotiska symptom.

Nya resultat tyder på att en ny terapeutisk strategi inriktad på noradrenerga-systemet kan vara effektiv för dessa patienter.

Japanska forskare kommer att testa en ny behandling, som baserar sig på de nya fynden.

Läs mer hos EurekAlert.