I slutet av året kommer Lybalvi till USA:s apotek mot schizofreni och bipolär I.

Innehåller olanzapin plus samidorfan, vilket gör att viktökningen minskar.

Samidorfan är en opiod, vilket kan ge problem för de med smärtstillande opoider

Läs mer hos Fierce Pharma

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2021-06-05 19:13
Här kan man läsa om effekten:
https://ajp.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp.2020.19121279
At week 24, the least squares mean percent weight change from baseline was 4.21% (SE=0.68) in the olanzapine/samidorphan group and 6.59% (SE=0.67) in the olanzapine group (the difference of −2.38% [SE=0.76] was significant).

Du har inte rätt att posta kommentarer