I slutet av året kommer Lybalvi till USA:s apotek mot schizofreni och bipolär I.

Innehåller olanzapin plus samidorfan, vilket gör att viktökningen minskar.

Samidorfan är en opiod, vilket kan ge problem för de med smärtstillande opoider

Läs mer hos Fierce Pharma