Ulotaront (SEP-363856) är en TAAR1-agonist med serotonin 1A (5-HT1A)-agonistaktivitet och är den första TAAR1-agonisten som går in i kliniska fas 3-studier för att utvärdera behandlingen av vuxna och ungdomar (åldrar 13-17) med schizofreni.

Ulotaront visade en säkerhets- och tolerabilitetsprofil jämförbar med placebo.

Läs mer hos Psychiatric Times.

Du har inte rätt att posta kommentarer