Forskningsbolaget Saniona aviserar att det pågående samarbetet med Boehringer Ingelheim kring jonkanalsforskning har tagit ett nästa steg

Efter att ha genomfört målvalidering, screening av biblioteket och generering av selektiva träffar övergått till att identifiera nya jonkanalsmodulatorer för behandling av kognitiv nedsättning i samband med schizofreni.

Läs mer hos Realtid.

Du har inte rätt att posta kommentarer