Clozapine ger bäst effekt och ger mindre avbrott än annan tablettbehandling

Många olika antipsykotika finns mot schizofreni, som kan minska de positiva symtomen med hallucinationer, vanföreställningar och oorganiserat tal.

Dessa är dock bara effektiva hos en del av patienterna

Dessutom är effekten av antipsykotika på de kognitiva och negativa symtomen på schizofreni minimal och nya verkningsmekanismer behövs.

Läs mer i Clinical Trials Arena.

Kommentarer   
Geta
#1 Geta 2022-06-30 17:12
När jag gick från Hibernal till Risperdal, tyckte jag att jag fungerade bättre kognitivt.

Du har inte rätt att posta kommentarer