127 kliniska prövningar av läkemedel mot schizofreni planeras under kommande åren.

Cerevel Therapeutics emraklidin, som är en muskarin acetylkolinreceptor M4 med positiv allosterisk modulator (PAM).

Två fas II/III-studier och tre fas III-studier är planerade.

Newron Pharmaceuticals evenamid, riktar in sig på spänningsstyrda natriumkanaler.

Två fas II/III-studier och tre fas III-studier är planerade.

Läs mer hos Pharmaceutical Technology.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2022-07-31 16:06
Det intressanta är nya verkningsmekanismer för det förekom sällan förr. För 15 år sedan skrev SBU om antipsykotika och man trodde då på nya verkningsmekanismer untanför dopamin.
koi
#1 koi 2022-07-31 10:38
Spännande. Hoppas de är effektiva.

Du har inte rätt att posta kommentarer