Unga personer med schizofreni, som fick kognitivträning hemma med dator, visade sig vara en lovande behandling enligt en ny randomiserad studie.

Personerna, som varit sjuka maximalt 5 år, fick ta hem en laptop med ett slags minnesträningsprogram och träna totalt 40 timmar under 8 veckor.

Det som förbättrades var allmän kognition, verbalt minne och problemlösning.

Kontrollpersonerna, som spelade vanliga dataspel lika länge fick ingen förbättring.

Träningen inriktades på att förbättra hanteringen av hörselintryck och det verkar som detta förbättrade den allmänna kognitionen.

Forskarna hoppas att förbättringen som sådan träning ger skall ha positiv effekt så att sjukdomen får ett lindrigare förlopp.

Läs mer hos medwireNews.

 

Återhämtningsinriktad kognitiv terapi (CT-R) verkar vara mycket framgångsrik för personer med schizofreni, som har problem med att vara ute i samhället.

Genom att lära ut att svårigheter som att behandla information, psykiatriska symptom och isolering som lösbara problem, som kan neutraliseras kan de fortsätta vidare mot sina mål.

Speciellt negativa symptom som kan vara handikappande har behandlingen effekt mot.

Kognitiv nedsättning skapar pessimism och gör att individen utvecklar en tro att allt kommer att misslyckas och gör därför ingenting, vilket framstår som negativa symptom.

CT-R motverkar denna pessimism och gör att personen kan förbättras och gå mot återhämtning.

Läs mer hos Psychiatric News.

Super Mario kan göra din hjärna större.

Det hävdar en tysk studie, skriver Daily Mail.

Hos testpersoner som fick spela ett Mario-spel i en halvtimme om dagen sågs en tillväxt av hjärnceller.

Forskarna ser spelet som ett tänkbart hjälpmedel mot bl.a schizofreni.

Läs mer hos Expressen.

KBT eller kognitiv beteendeterapi har använts mot psykotiska symptom, men har haft moderat effekt och har inte minskat psykoserna. Nu håller en effektivare KBT på att utvecklas mot psykoser.

Den nya terapin liknar den KBT, som ges vid ångest.

Den nya terapin kan inte bara användas mot psykossymptom utan också inriktas på att minska risken för återfall i psykos och att snabba på återhämtningen efter psykos.

KBT-tekniken skiljer sig beroende på vilket symptom som skall behandlas.

Även KBT mot negativa symptom befinner sig under utveckling.

Läs mer hos Psychiatric Times 

Metakognitiv-träning (MCT) kan vara bra för personer med schizofreni, som får otillräcklig effekt av antipsykotika har en ny studie visat.

Träningen syftar att minska kognitiva fel, som ökad tilltro till falska minnen och hjälpa dem att känna igen sådana fel för att minska dess störning av problemlösning och personliga relationer.

Behandlingen gjorde att vanföreställningarna minskade med 4 poäng på den skala, som användes medan antipsykotika bara reducerade med 1,5 poäng.

Viktigaste effekten är att behandlingen överbevisar vanföreställningarna, vilket antipsykotika inte är så bra på.

Slutsatsen forskarna drar är att denna behandling förstärker den antipsykotiska effekten.

Läs mer hos medwireNews.

Upprepad transkraniell magnetstimulering (rTMS) är ett relativt smärtfritt sätt att stimulera hjärnan med starka pulserande magnetfält.

Kinesiska forskare har undersökt de studier som gjorts med denna metod på hörselhallucinationer vid schizofreni och schizoaffektiv.

De fann att metoden var effektiv och säker. Mot kognitiva symptom var metoden tvetydig och biverkningarna var huvudvärk och ansiktsmuskelryckningar.

Läs mer hos Phys.org.

Motiverande intervjuer kan användas för vissa grupper av personer med schizofreni för att de skall ta sina antipsykotika, men metoden hjälper inte alla har en studie kommit fram till.

De som verkade få effekt var personer under 35 år med 14 % inläggning med metoden, men 50 % utan.

För kvinnor var motsvarande siffror 9 % kontra 63%, personer utan cannabisbruk 20 % kontra 50 % och de som hade varit sjukare kortare tid än 6 år 14 % kontra 42 %.

Läs mer i medwireNews.

Den psykiatriska vårdavdelningen behöver en renässans – som asyl, för diagnostik samt för vård och behandling.

I Norge finns exempel på brukarstyrda inläggningar som det finns anledning för oss att ta efter, menar Lars Jacobsson.

Läs mer i Läkartidningen.

Amerikanska forskare har efter försök på råttor visat att det kan vara möjligt att behandla schizofreni med transplanterade nervceller.

Nervceller som kallas interneuron hämmar vissa delar av hjärnan och denna broms är störd vid schizofreni.

Det leder till dopamin överaktivitet, som påverkar kognition, rörelser och känslor.

Eftersom dessa interneuron inte fungerar normalt, så har forskarna hos råttor ersatt med friska interneuron i hippocampus i hjärnan.

Råttor som fick transplanterade interneuron fick normal funktion på hippocampus och dopaminet.

Vid försök på människa tänker man använda personens egna celler och reprogrammera dem så de blir friska.

Läs mer i MedicalXpress.