Östra Sjukhuset

Aggressivitet och våld i psykiatrisk vård kan minskas med god vårdarkitektur. Det visar en studie av forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet.

När Östra sjukhuset i Göteborg fick en förbättrad psykiatribyggnad minskade antalet bältesläggningar av patienterna med 44 procent, och antalet tvångsinjektioner minskade med 21 procent.

Läs mer hos forskning.se. Tack notwoodstock för tipset!

En kombination av två psykosociala behandlingar har funnits ha en långtidseffekt och förbättra vardagsfärdigheterna.

Kognitiv rehabilitering siktar efter att förbättra minne, uppmärksamhet och andra kognitiva färdigheter genom att fokusera på hjärnans förmåga att ändras genom träning.

Socialfärdighetsträning lär ut vardagsbeteende, som att konversera, planera utflykter och ta hand om hushållet genom övningar och hjälp.

Fastän båda dessa behandlingar var för sig visats ge vissa förrbättringar vid schizofreni så visar denna studie att kombinationen kan ge en mer normaliserad livsstil.

Läs mer hos HealthCanal.

I en studie av effekten av yoga på kognitiv funktion hos personer med schizofreni, bipolär sjukdom, depression, och hjärtbesvär så fann forskarna att uppmärksamhet förbättrades avsevärt hos gruppen med schizofreni.

Effekten på andra diagnosgrupper var minimal till måttlig.

Läs mer här

mindfulness

Mindfulness har använts framgångsrikt vid ett flertal olika tillstånd. Nu har forskare vid Universtiy of Almeria i Spanien visat att mindfulness är effektivt även vid psykoser.

Mindfulness hjälper personerna att hantera stress.

Läs mer här.

Det finns stora skillnader i prognos för olika personer som har schizofreni, och detta är relaterat till kognitiva funktioner som koncentationsförmåga, minne, och problemlösnings förmåga.

Tyvärr verkar personer med kognitiva funktionsnedsättningar ha sämre chans att tillgodogöra sig psykosociala behandlingar som social träning.

Därför har en studie gjorts för att se om kognitiv träning kan hjälpa personer med schizofreni och kognitiva funktionsnedsättningar att tillgodogöra sig andra behandlingar som social träning och på sikt få bättre resultat.

Än så länge deltar 68 personer i studien och de preliminära resultaten visar att kognitiv träning förbättrar resultatet av social träning.

Läs mer här

Transkraniell direkt-strömstimulering (tDCS) är en behandling som kan ge signifikanta och långvariga fördelar hos personer med schizofreni med röster, som antipsykotika inte ger effekt mot enligt en ny studie.

Forskarna fann att rösterna minskade i genomsnitt med 31 % i en studie med placebokontroller och effekten varade i upp till 3 månader och också några andra schizofrenisymptom minskade.

Denna behandling verkar vara bättre än TMS och kan också i framtiden troligen ges i hemmet och av personerna själva.

Läs mer i Medscape

I Tjeckien finns ett system ITAREPS utvecklat av tjeckiska psykiatrin som värderar svar från personer med schizofreni via deras mobiltelefon och larmar psykiatern när psykos kan vara i antågande.

Psykiatern kan då ringa patienten och föreslå doshöjning.

Med detta system kan inläggningarna minska med 60 %.

Från Prague Daily Monitor.

Intensiv datorträning som siktar på processering av hörselintryck kan signifikant förbättra kognition och livskvalité vid schizofreni visar en ny studie.

Läs mer på Medscape

Ny forskning tyder på att en speciell typ av datoriserad kognitivträning kan leda till neuronala och beteendemässiga förbättringar för personer med schizofreni.

En intensiv 16-veckors verklighetsbaserad approach resulterade i förbättrad socialfunktion i flera månader efter träningen.

Forskarna tror att framgången med programmet kan leda till nya metoder för att förbättra livskvalitén för personer med neuropsykiatrisk sjukdom.

Läs mer hos PsychCentral.