Tidig behandling för de med schizofreni och andra psykoser gör att de snabbare återhämtar sig enligt en ny rapport.

På Irland har man haft speciella team för tidig behandling av schizofreni och bipolär.

För de som fick denna behandling så hade 60 % ett fullständigt deltagande i samhället i form av arbete eller studier.

En tredjedel hade heller inte behövts läggas in på sjukhus.

Läs mer på Irishtimes.com.

schizofreni

Rigorös och intensiv datorbaserad träning av personer med schizofreni enligt principerna av neuronal plasticitet för att styra lägre-nivå perceptionell och uppmärksamhet hörsel- och verbal lärningsprocess är möjlig.

Tekniken verkar ge förbättringar i högre-nivå av kognitiva funktioner och möjligen också förbättrad livskvalité.

Läs mer Psychiatric News.

PC

Det amerikanska företaget Brain Plasticity , som utvecklar dataprogram för kognitiv träning, för samtal med den amerikanska myndigheten FDA för att få sitt dataprogram godkänt för behandling av nedsatt kognitiv förmåga vid schizofreni.

Programmet förbättrar närminne och koncentrationsförmåga.

Nästa år skall företaget göra en studie på 150 deltagare i USA, där de skall använda programmet en timme 5 gånger i veckan under en period på 6 månader.

Om deltagarnas livskvalité förbättras av den dosen skall företaget försöka få ett godkännande av FDA.

Läs mer hos New Scientist.

Att ha möjlighet att motionera i en fridfull natur, gärna lövskog, är mycket viktigt för dagens stressade människor.

Det har Matilda Annerstedt konstaterat i sin avhandling vid SLU.

Återhämtning från stress blev mer effektiv i en virtuell skogsmiljö med fågelkvitter m.m. än i en lugn inomhusmiljö utan naturljud.

Hon har bland annat sammanställt de bevis som finns för naturunderstödd terapi vid olika sjukdomstillstånd och funnit att detta kan vara en effektiv behandling vid flera olika sjukdomar, till exempel fetma, schizofreni och depression.

Läs mer hos Mynewsdesk.

Möjligheten att förskriva sinnesstimulerande tunga täcken som hjälpmedel skiljer sig åt, eftersom kommuner och landsting fattar egna beslut.

Detta ger en ojämlik situation för patienterna.

Täckena bör vara förskrivningsbara hjälpmedel.

Studien »Sinnesstimulerande täcken – psykos« visar att en patient måste få prova boll- eller kedjetäcket för att kunna bedöma effekt och nytta.

Detta kan ske i hemmet, eller vid inläggning på sjukhus, och utvärderas tillsammans med förskrivande arbetsterapeut.

Läs mer i Läkartidningen.

Erfarna mediterare verkar kunna slå av områden av hjärnan som förknippas med dagdrömmar liksom tillstånd, som autism och schizofreni enligt en ny studie av forskare från Yale.

Läs mer hos MedicalXpress.

Ett avslappningsprogram som varar bara 12 minuter och som involverar andningsövningar och avslappning verkar kunna hjälpa mot akatisi vid schizofreni, som inte svarat på annan behandling.

Akatisi eller rastlöshet är en biverkan främst av den gamla typen av antipsykotika. Patienterna genomförde 6 andnings och 3 avslappningsövningar under 1 minut enligt ett program forskarna utvecklat.

Åtta av nio personer blev hjälpta av den nya behandlingen.

Läs mer på Medscape 

En studie på gummihandsillusionen har funnit att personer med schizofreni har en försvagad känsla av att äga sin egen kropp och har producerat det första fallet av en spontan utanför kroppen upplevelse i laboratoriemiljö.

Detta tyder på att rörelseterapi, som ger träning för att fokusera och centrera på sina egna kroppar, som inom vissa former av yoga och dans, kan vara positivt vid schizofreni.

Läs mer på Medical Xpress.

En ny studie visar att tDCS eller transkraniell direkt elektrisk stimulering kan förbättra inlärningen vid schizofreni efter bara kortare stimulering på 20 minuter.

Behandlingen sker genom att fästa elektroder på främre delarna av huvudet och det är en mild elektrisk stimulering.

Läs mer på News Medical.