En studie på gummihandsillusionen har funnit att personer med schizofreni har en försvagad känsla av att äga sin egen kropp och har producerat det första fallet av en spontan utanför kroppen upplevelse i laboratoriemiljö.

Detta tyder på att rörelseterapi, som ger träning för att fokusera och centrera på sina egna kroppar, som inom vissa former av yoga och dans, kan vara positivt vid schizofreni.

Läs mer på Medical Xpress.

PC

Det amerikanska företaget Brain Plasticity , som utvecklar dataprogram för kognitiv träning, för samtal med den amerikanska myndigheten FDA för att få sitt dataprogram godkänt för behandling av nedsatt kognitiv förmåga vid schizofreni.

Programmet förbättrar närminne och koncentrationsförmåga.

Nästa år skall företaget göra en studie på 150 deltagare i USA, där de skall använda programmet en timme 5 gånger i veckan under en period på 6 månader.

Om deltagarnas livskvalité förbättras av den dosen skall företaget försöka få ett godkännande av FDA.

Läs mer hos New Scientist.

En ny indisk studie tyder på att yoga, som tilläggsbehandling vid schizofreni kan minska positiva och negativa symptom samt förbättra social- och arbetsförmåga.

Läs mer på PsychCentral.

Möjligheten att förskriva sinnesstimulerande tunga täcken som hjälpmedel skiljer sig åt, eftersom kommuner och landsting fattar egna beslut.

Detta ger en ojämlik situation för patienterna.

Täckena bör vara förskrivningsbara hjälpmedel.

Studien »Sinnesstimulerande täcken – psykos« visar att en patient måste få prova boll- eller kedjetäcket för att kunna bedöma effekt och nytta.

Detta kan ske i hemmet, eller vid inläggning på sjukhus, och utvärderas tillsammans med förskrivande arbetsterapeut.

Läs mer i Läkartidningen.

Tidigare har schizofreni behandlats med huvudsakligen inläggningar vid psykoser, men i USA och även på andra håll har man börjat med tidig behandling i öppenvården för nyinsjuknade, som får besök och hjälp i hemmet under 2 år.

Det leder till färre inläggningar och större chans att utbildning avslutas och till arbete.

Denna typ av tidig behandling är också 30 % billigare än konventionell vård.

Läs mer på OregonLive.

Ett avslappningsprogram som varar bara 12 minuter och som involverar andningsövningar och avslappning verkar kunna hjälpa mot akatisi vid schizofreni, som inte svarat på annan behandling.

Akatisi eller rastlöshet är en biverkan främst av den gamla typen av antipsykotika. Patienterna genomförde 6 andnings och 3 avslappningsövningar under 1 minut enligt ett program forskarna utvecklat.

Åtta av nio personer blev hjälpta av den nya behandlingen.

Läs mer på Medscape 

Forskare har utformat ett nytt träningsprogram, som gör att man själv tror att man klarar av att göra saker (self-efficacy) och det minskar stress hos personer med schizofreni.

När stressen minskade sågs en minskning av symptomen, vilket förbättrade välbefinnande och livskvalité hos dem.

Läs mer på Medical News Today. Tack Isa-Alise för tipset!

En ny studie visar att tDCS eller transkraniell direkt elektrisk stimulering kan förbättra inlärningen vid schizofreni efter bara kortare stimulering på 20 minuter.

Behandlingen sker genom att fästa elektroder på främre delarna av huvudet och det är en mild elektrisk stimulering.

Läs mer på News Medical.

TMS eller Transkraniell Magnetisk Stimulering har givit lovande effekt mot negativa symptom vid schizofreni.

Vid TMS utsätts främre delarna av huvudet för starka yttre magnetfält och sådana apparater finns redan ofta på sjukhusen.

Behandlingen är smärtfri, biverkningsfri och kräver inte narkos.

Läs mer på PR.com.