motion

Tror jogging och promenader kan vara bra vid ångest - en flyktreaktion, som kanske kan vara lugnande

En studie och utvärdering av litteraturen för användning av motion vid allvarlig psykisk sjukdom visar att motivationen är:

förbättra kroppslig hälsa,  gå ner i vikt och bättre kondition.

Att minska stress, nedstämdhet och trötthet är de psykologiska effekter, som eftersträvas. Men dessa faktorer är också ofta ett hinder från att motionera.

Brist på stöd är den det största hindret mot att börja motionera.

Ytterligare studier krävs för att visa motionsaktiviteter ledda av proffs på motion är kostnadseffektiva vid svårare psykiska sjukdomar. 

Läs mer hos The Mental Elf.

jogging

Bästa och billigaste gymmet är Vår Herres Gym

En utvärdering (metaanalys) av 10 studier på totalt 385 personer med schizofreni fann att c:a 12 veckors aerobisk motion kan tydligt förbättra hjärnfunktionen.

De som fick aerobisk motion, som motionscykel eller löpband gav 33% förbättring av hjärnfunktionen och särskilt förståelse av sociala situationer (71 %), uppmärksamhet (66 %) och närminne (39%).

Ju mer träning desto bättre kognitiv förmåga ( 47 % ) fick man.

Kognitiva brister hindrar återhämtning och försämrar arbets- och socialförmåga.

Denna studie är den största hittills, som stödjer att motion kan behandla kognitiva brister vid schizofreni.

Motion för nyinsjuknade kan minska risken för långvariga handikapp och underlätta återhämtning. 

Läs mer i EurekAlert.

Läs hela artikeln i Schizophrenia Bullentin.

Läs Viska:s Motion, som medicin.

joggning

Har jogging, som är en slags flyktreaktion effekt mot akut ångest? Foto: Brandon Wiggins/Wikimedia CC SA-3.0

För att reda ut hur vi bäst ska hantera psykisk ohälsa med hjälp av fysisk aktivitet ska nu ett stort forskningsprojekt dra igång i Sverige.

Målet är att försöka bena ut vilka delar i den fysiska aktiviteten som är viktigast för att vår hjärna ska må bra.

Läs mer hos Vetenskapsradion. Tack Geta för tipset!

Anders HansénRosseau

Anders Hansén, den moderne Rosseau. Den riktige till höger

När vi pratar om träning tänker vi ofta på magrutor och snygga kroppar.

Men vad många inte vet är att konditionsträning är det bästa sättet att träna sin hjärna.

Man kan tycka att det är paradoxalt att det bästa sättet att träna hjärnan är att använda kroppen.

Men under bara de senaste åren har det kommit riktigt tunga vetenskapliga studier som visar att kognitiva träningsprogram inte har några effekter på hjärnans förmåga generellt, säger Anders Hansén.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Läs Viska:s Motion som medicin.

Autralien

Ett australiskt radioprogram handlar om psykoser hos unga, som kan orsakas av immunbrist eller autoimmunitet.

Symptomen skiljer sig från vanliga psykoser med synhallucinationer eller taktila hallucinationer.

Sömnbesvär kan finnas som liknar narkolepsi.

Behandlingen brukar vid immunbrist vara immunoglobulin G och immunhämmande läkemedel vid autoimmunitet.

15 unga har behandlats hittills med goda resultat.

Forskarna tror att 10 % av psykoserna hos unga kan ha sådana problem, men mycket forskning återstår. 

Lyssna på programmet hos ABCNet.au (15 min)

 

En ny studie kopplar högt blodtryck till kognitiva svårigheter vid schizofreni och att behandla högt blodtryck kan kanske förbättra kognitionen.

Även onormala metabola faktorer kunde kopplas till kognitiva brister.

En annan forskare säger att detta måste undersökas ytterligare för att dra säkra slutsatser. 

Läs mer hos Medscape.(medlemskap krävs för att läsa artikeln)

Läs mer i Schizophrenia Research.

Läs Viska:s Kroppsliga sjukdomar.

Läs Viska:s Dåligt minne och koncentrationsförmåga.

På amerikanska psykiatrikernas årsmöte redovisade psykiatern George Petrides om framgång med ECT (elchocker)-behandling, då antipsykotika inte ger effekt.

Effekterna kan vara dramatiska. Clozapine/Leponex har bara effekt hos 30 %, som inte får effekt av andra antipsykotika.

På en studie med 39 patienter gav Clozapine plus ECT effekt hos 70 %, varav 50 % fick symptomreduktion med 40 %. 

7 personer avbröt studien för de kände sig friska. Det negativa var att de som varit sjuka länge inte hade någon familj, som ville ta hand om dem, så de hamnade på sjukhus.

Läs mer hos MD.

Överläkare Anders Hansen leder rörelse-Sverige

Anders Hansen, överläkare i psykiatri, berättar om den senaste vetenskapen kring hur träning direkt påverkar hjärnans funktioner och vår hälsa.

Han har skrivit boken "Hälsa på recept" och menar att fysisk aktivitet är det viktigaste man kan göra för sin hjärna.

Inspelat den 23 mars 2016 på Karolinska institutet, Stockholm.

Se på SVT Play.

Adlibris.se har Hälsa på recept.

Läs Viska:s Motion som medicin.

 

Förändringar i viktiga gener kan visa på fyra tidigare okända former av schizofreni enligt en ny studie. De individer som hade förändringar i fyra gener var olika i symptom, IQ och andra sjukdoms drag. 

Troligen 30 % av de med schizofreni kan nu få en mer riktad behandling baserad på förändringar i dessa fyra gener. De fyra generna var alla inblandade i tillväxt och reglering av nerver i hjärnan.

Genen PTPRG gör att kontakten förbättras mellan nerver och genförändringar gav ganska allvarlig psykos och hade inlärningssvårigheter med sämre närminne. Här minnesträning vara bra.

Genen SLC39SA13 skötte zinktransport, som reglerar hur starka nervimpulserna blir. Gav stora kognitiva brister, låg utbildning och starkaste brister i känslor och motivation (negativa symptom det två sista). Här kan tillägg av zink vara bra.

ARMS/KIDINS220 har ett protein, som reglerar nervtillväxt. Gav nedsatt kognitiv förmåga, orsakad av nervcells förluster, men från en hög nivå innan. Här kan neuroprotektiva läkemedel vara bra.

TGM5 stabiliserar proteiner och gav mindre allvarliga symptom, men som barn hade de ofta ADHD. Träning för att öka nervhastigheten kan vara bra här.

Forskarna säger av dessa genetiska förändringar hade 70 % uppstått hos individen. De kan också komma från faderns sperma ju äldre han blir. 25 % av schizofrenin kan ha sådan orsak.

Läs mer hos EurekAlert.

Läs hela artikeln hos EBioMedicine