Henrika Jormfeldt är professor i omvårdnad på Högskolan i Halmstad. Foto: SVT

Personer med schizofreni och stark ångest har ibland svårt för mänskliga kontakter och blir i vissa fall isolerade.

Men att promenera med hästar kan bryta isoleringen och öka välmåendet i den här patientgruppen.

Det visar en färsk studie från Högskolan i Halmstad.

Läs mer hos SVT. Tack Geta för tipset!

Hon hoppas att hästterapin är här för att stanna hos SVT.

För framtiden måste psykiatrin byta fokus mot psykiatrikercentrerad vård till teambaserad vård.

Appvård kan bli viktig för sjukdomshanteringen, som påminna om medicineringen, medicindosjustering samt upptäcka tecken på återfall.

ACT-team är viktiga bla för depåinjektioner och att fler får Clozapine.

Utbildning av personalen är viktig och att rätt vård finns.

Läs mer hos MD.

De båda forskarna berättar som sig själva

Forskare har funnit att personer med schizofreni har en annan tarmflora än psykiskt friska.

Dessutom om denna tarmflora planteras i tarmen hos möss fick mössen beteendeförändringar, som liknar schizofreni.

På mössen sågs förändringar i glutamat i hjärnan.

Det ger en ny behandlingsmöjlighet att förändra tarmfloran vid schizofren, vilket dagens behandling inte är inriktad på.

Läs med i MedicalXpress.. som har en intressant kort video om detta.

Barn- och ungdomspsykiatern Anna Serafin blev 2018 års Cullberg­stipendiat. Här tillsammans med Johan Cullberg på det årets psykiatrikongress. Foto: Annika Schildt

Anna Serafin, barn- och ungdomspsykiater i Örebro och 2018 års mottagare av Cullbergstipendiet från bokförlaget Natur & Kultur, berättar om studieresan till Norge som stipendiet hjälpte henne att förverkliga.

– Jag blev grundligt bekant med Tips-projektet, som inbegriper omfattande forskning inklusive vetenskapliga pub­likationer och även doktorsavhandlingar. Data bekräftar nyttan med att aktivt upptäcka unga som riskerar att utveckla psykos. Det förkortar tiden då de går obehandlade och bidrar till effektiv behandling, rehabilitering och stöd. Sådana insatser förbättrar i sin tur prognosen. Tips satsar mycket på jobb och utbildning i rehabiliteringsprocessen. Familjen betraktas som resurs.

– Mitt andra intresse är kreativt skrivande. Nästa bok hoppas jag kunna skriva tillsammans med mina nuvarande patienter. Jag ser ett tydligt värde i att använda kreativitet i behandling och mera generellt i utvecklingen av både våra patienter och oss själva.

Läs mer i Läkartidningen.

Bild: Yle/Niklas Fagerström

Från årsskiftet ger Åbo universitetscentralsjukhus psykiatrisk vård på distans.

Vården sker på samma vis som psykiatrisk vård på en mottagning, förutom att patienten kan sitta hemma.

- Psykiatri är det område inom medicinen som har störst potential att använda sig av distansmottagning, för det är jättesällan vi egentligen behöver röra vid patienten, förklarar Jesper Ekelund, som är verksamhetsområdesdirektör för psykiatrin vid Åbo Universitetssjukhus

Dessutom är det lättare för alla att dra nytta av det specialkunnande som finns inom psykiatrin i Åbo med experter inom bland annat psykoser, ätstörningar, barn- och ungdomspsykiatri.

Läs mer hos YLE.

På Akademiska sjukhuset arbetar man med psykiska sjukdomar på många olika sätt, men ett sätt som visat goda resultat är en metod där man skapar elektriska fält i hjärnbarken.

Nu ska metoden även testas mot schizofreni.

– Där är vi fortfarande i forskningsfasen, men vi hoppas på goda resultat.

Läs mer hos SVT Uppsala. Tack boe för tipset!

– Vår förhoppning är att magnetstimulering ska ha effekt på motivationsbrist och apati, vanliga symtom vid schizofreni som det idag inte finns någon behandling för, säger Robert Bodén, överläkare på mottagningen för hjärnstimulering vid Akademiska sjukhuset i forskning.se.

Efter att Tarja Puolakka behandlades för tre år sedan har hon mått mycket bättre. Foto: Carina Kämpe/Region Jönköping, Petra Levinson/Sveriges Radio

En ovanlig behandlingsmetod mot depression, som i dag bara finns i ett fåtal regioner, är på väg att införas på fler håll.

Behandlingen, som heter Transkraniell magnetstimulering (TMS), kommer snart erbjudas i hälften av landets regioner.

– Jag kände att jag fick krafterna tillbaka och började tänka mer positivt. De där jobbiga tankarna försvann och jag fick mer kraft att göra saker hemma, säger Tarja Puolakka.

Läs mer hos Sveriges Radio. Tack Geta för tipset!

Kopplingen mellan fysisk träning och psykisk hälsa är välbelagd.

På Huddinge sjukhus har man därför infört “braining” som en del av psykiatrivården.

En utmaning är dock att få patienter med depression och ångest att verkligen komma igång med sin träning, trots att man vet att det är bra och trots att de kanske fått träning på recept.

En annan utmaning är att om man trots allt tränar blir det för sällan.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

Pebbles Karlsson Ambrose

Förra våren blev jag ombedd av RSMH att skriva en text till en kommande bok. Där ville man berätta om hur vi brukare ser på psykiatrin och framtiden.

Det var ett intressant tema och jag ville vara lite positiv, ibland är det lätt att bara se det svåra och olika misslyckanden inom vård och omsorg.

Och visst är utmaningarna många, men vi måste ju ändå inse att vi är lyckligt lottade som bor i detta välfärdsland Sverige.

På en global nivå är ju svensk vård i toppklass jämfört med andra fattigare länder.

Läs mer i RSMHBloggen.