Cannabidiol (CBD) 1000 mg/dag gavs som tillägg till antipsykotika i en dubbelblind studie på 83 personer i 6 veckor.

Preparatet gav en måttlig minskning av psykossymptom och kunde ge effekt utöver antipsykotika.

Cannabidiol verkar inte via dopaminblockering och kan därför tänka sig ge extra effekt.

Biverkningarna var som för placebo.

Författarna anser att det är en helt ny sorts antipsykotika.

Läs mer hos Independent.

Läs Abstract hos The American Journal of Psychiatry.

 

Cannabidiol testas mot schizofreni, som antipsykotikum.

En översiktsartikel av Lilian Kloft på 10 sidor finns att läsa gratis, som pdf-fil.

Hon skriver: "Preliminary evidence points to high tolerability, superior cost-effectiveness and a promising side effect profile, suggesting an attractive alternative to current antipsychotic treatment."

Läs mer här.

Telmisartan

Tillägg av blodtrycksmedicinen telmisartan till Clozapine eller Zyprexa/Olanzapin minskade totala schizofrenisymptom enligt PANSS  i en mindre studie.

Ingen skillnad sågs i psykossymptom, negativa symptom eller kognition.

Det är en angiotensin II-blockerare, som både kan öka och minska inflammation.

Det var den antiinflammatoriska effekten, som gjorde att man testade den i 12 veckor.

Studier på fler patienter och längre tid krävs dock.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

Läs Abstract i Acta Psychiatrica Scandinavia.

Svenska Psykiatriska Föreningen anordnar en intressant utbildning för psykiatrer bl.a om:

  • Ketaminbehandling mot svåra depressioner och ett alternativ till ECT pga snabb effekt.
  • Repetetiv transkraniell magnetstimulering (rTMS) n magnetsfältsbehandling. som används mot ångest, depression, men också schizofreni, som röster och anhedoni.
  • Ny forskning om antidepressivas effektivitet

Läs mer hos SPF.

Japanska forskare har visat att om möss inte får omega-3 fettsyror (DHA och Omega-6 AA) under graviditeten, så får avkomman schizofreni-lika symptom i vuxen ålder.

Effekten är långvarig och beror på specifika epigenetiska förändringar som påverkar syntesen av proteiner.

Efter hungersnöd brukar schizofrenin fördubblas hos de som föds då.

Forskarna fann att nukleära receptorer påverkades och ett läkemedel kunde ges mot receptorerna och lindra vissa motoriska symptom.

Forskarna planerar att testa liknande läkemedel mot schizofreni hos människa.

Läs mer i MedicalXpress.

Läs hela artikeln i Translational Psychiatry.

Till vänster om glaset är plåstret, som upptäcker om tabletten svalts

Den amerikanska myndigheten FDA har godkänt Abilify MyCite, som är en tablett som rapporterar om den blivit svald via en sensor.

Sensorn i tabletten skickar en signal till ett plåster på huden, som i sin tur skickar signalen till en app i personens smartphone och sedan till en webbportal, där anhöriga och vården kan kolla om tabletten tagits.

Tabletten saknar dock bevisad effekt på förbättring av medicinintaget.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

Läs mer i Svenska Dagbladet. NYTT!

Austedo

Austedo innehåller deutetrabenazin. Väte atomer har ersatts av isotopen deuterium för att förlänga effekten

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har nu godkänt Austedo (deutetrabenazin) mot tardiv dyskinesi.

Tidigare var Austedo godkänd mot chorea vid Huntingstons sjukdom.

Tidigare finns Ingrezza godkänd mot tardiv dyskinesi i USA.

Austedo doseras 2 gånger dagligen medan Ingrezza en gång dagligen.

Läs mer hos FiercePharma.

Också vid schizofreni kan finnas fel på myelinet enligt en ny studie

Dagens behandlingar mot multipel skleros, MS, kan bromsa sjukdomsförloppet.

Men nu ser det ut som att antihistaminet Tavegyl kan hjälpa till att även reparera uppkomna skador, enligt en liten studie.

Tavegyl har i provrörsförsök stimulerat oligodendrocyter, de stödjeceller i hjärnan som bygger upp det skyddande myelinlagret runt nervcellernas långa utskott.

Läs mer i Dagens Medicin.

Också antipsykotika, som Clozapine, Zyprexa och Seroquel har också Tavegyl-lik effekt och anses nervskyddande till skillnad från gamla antipsykotika.

Belviq

Lorcaserin heter Belviq i USA

Amerikanska forskare har på studier av möss visat att serotonin 5-HT2C receptorn kan orsaka viktökning av olanzapin/Zyprexa.

Möss som saknade 5-HT2C receptorn gick inte upp särskilt mycket i vikt av Zyprexa.

I USA finns ett viktminskningspreparat lorcaserin, som stimulerar 5-HT2C-receptorerna och det minskade viktökningen hos mössen, som fick olanzapin och förbättrade ämnesomsättningen.

Läs mer hos Diabetes.co.uk

EU:s CHMP har avslagit ansökan om att Belviq skall finnas på apoteken i EU.