Ketalar sägs ge effekt efter några timmar

Narkosmedlet Ketalar (ketamin) kan vara effektivt vid behandling av depression, en användning som inte är godkänd i Sverige i dag.

Men det vetenskapliga underlaget är begränsat, menar SBU.

Ketamin kan vara effektivt som engångsinjektion vid behandling av svår och medelsvår depression.

Det kan vara av betydelse då 25 % av patienterna med svår depression inte får effekt av vanlig behandling. 

Läs mer i Läkartidningen.

Cannabidiol

Cannabidiol håller på och testas mot schizofreni, som antipsykotikum

Cannabidiol (CBD) skulle kunna användas i behandling av ångestproblematik och fobier, skriver forskare.

Läs mer hos Läkemedelsvärlden.

Läs Cannabidiol förstärkte effekten av antipsykotika vid schizofreni.

Fanapt

Fanapt kan snart kanske bli godkänd i EU i början av nästa år och innehåller iloperidon. Fanapt har funnits i USA sedan 2009.

En utvärdering har gjorts av Fanapt och kommer fram till att det är ett lovande läkemedel för schizofreni och särskilt för personer, som inte tål andra antipsykotika och lämpligt som förstahandsmedel. 

Vanliga biverkningar är milda, som yrsel, lågt blodtryck, torr mun och viktökning (medelvärde 2,1 kg).

Kan förlänga hjärtats QTc-tid. Låg risk för akatisi, extrapyramidala symptom, förhöjt prolaktin eller påverkan av ämnesomsättningen.

Att undersöka kostnad i relation till effekt behövs för veta dess plats i terapin. 

Läs mer hos Dovepress (hela artikeln kan läsas, som pdf genom att klicka på här)

Syneneurx

 

En väldigt bra och komplett redogörelse för 5 nya läkemedel mot schizofreni, men också om de nya depåpreparat, som befinner sig under utveckling.

Intressantast var preparatet NaBen, som innehåller konserveringsmedlet natrium bensoat.

I USA är Naben godkänd som orphan drug vid dålig effekt av Clozapine och för behandling av schizofreni hos barn.

NaBen genomgår kliniska tester på schizofreni hos vuxna.

Ett kombinationspreparat med Zyprexa och samidorfan, som ej ger viktuppgång kan finnas i USA 2019. 

Läs mer hos P&T Community.

Japan

Japanska forskare har upptäckt en ny dopamin-2-receptor (D2LR), som finns inuti nervceller.

Tillväxthormonreceptorn (PDFGβR) gör att dopamin-2-receptorn hamnar inuti nervcellen.

D2LR-receptorn inne i nervcellen aktiveras från nervcellens utsida av ett enzym ett kinas, som heter ERK.

Det leder till att dopamin-2-receptorerna på utsidan aktiveras, som förstärker dopamin-signalerna mellan nervceller..

Forskarna tror att läkemedel mot D2LR-receptorn i nervcellerna kan ha effekt mot schizofreni, men även andra dopaminsjukdomar, som Parkinsons. 

Läs mer hos ScienceDaily.

Även 50 % av vuxna med schizofreni har brist på vitamin D

Med en stor studie på sambandet mellan gener, D-vitaminnivåer och schizofreni hos 80 000 nyfödda hoppas danska och australienska forskare kunna förebygga schizofreni.

En låg nivå av D-vitamin hos gravida och nyfödda kan påverka hjärnans utveckling, som kan senare öka risken att få schizofreni och kanske också andra psykiska sjukdomar.

Men forskare tror inte att alla fall med schizofreni kan förebyggas med D-vitamin. 

Läs mer hos Fagpressenytt.

Pierre Fabre

Det är dock först i Fas 3 testningen man kan vara säker på effekten

Dagens antipsykotika verkar på dopamin-2-receptorn, men det franska företaget Pierre Fabre har testat en blockerare av huvudsakligen dopamin-3-receptorn (F17464) vid återfall vid schizofreni i en FAS 2a studie.

Studien som varade i 6 veckor visade att preparatet hade effekt mot psykos och kanske också effekt mot negativa symptom enligt prekliniska data.

Fördelen är att risken för extrapyramidala biverkningar och påverkan på ämnesomsättning minskar. 

Läs mer hos The Pharma Letter.

bitopertin

Formeln för bitopertin

För 3 år sedan misslyckades det att bevisa att läkemedlet bitopertin hade effekt mot negativa symptom vid schizofreni.

Bitopertin är en glycinåterupptagshämmare. 

Djurförsök tyder på att glycinåterupptagshämmare minskar glukosproduktionen, ökar glukostoleransen och minskar födointaget och kroppsvikten hos friska, feta och diabetiska råttor.

Forskarna tror att läkemedel som bitopertin kan användas mot fetma och diabetes.

Bitopertin har också testats på människa utan allvarliga biverkningar. 

Läs mer hos Nature Communications.

Sunovion har också Latuda

Läkemedelsföretaget Sunovion skall starta FAS II studier med antipsykotikat SEP-363856 mot schizofreni och psykoser vid Parkinsons sjukdom.

Det nya antipsykotikat verkar ej genom blockering av dopmin-2-receptorer utan effekten är okänd.

Man tror att den kan stimulera 5-HT1A and TAAR1 receptorer samt att den också kan ha effekt mot negativa symptom. 

Läs mer hos Businesswire.