Tidigare har en studie visat att omega-3 kan förebygga psykos delvist hos de med hög risk att insjukna i psykos första gången.

En ny studie har gjorts på 304 vuxna med ultra-hög risk för psykos, som fick 1,4 g omega-3 per dag  i max 12 månader.

Ingen skillnad i psykos sågs med eller utan omega-3, så det verkar inte ha effekt.

Två ytterligare liknande studier pågår.

KBT har i många studier, men ej alla haft effekt.

Läs mer hos Healio

Läs Editorial i JAMA Psychiatry.

synaps

Synapserna, som ovan fungerar sämre vid förhöjt STEP

Ett protein, som kallas STEP är förhöjt i hjärnan vid Alzheimers, vilket kopplats till sämre tankeförmåga p.g.a sämre kontakt mellan nervceller.

STEP är också förhöjt vid schizofreni, Parkinsons och Fragile X, vilket ger möjlighet för nya mediciner, som verkar på STEP. 

En studie i en musmodell för schizofreni, där STEP-genen tagits bort eller ett läkemedel gavs, som hämmade STEP förbättrades kognitionen.

Försöken tyder på att en STEP-hämmare kan få betydelse inte bara för schizofreni utan också andra hjärnsjukdomar. 

Läs mer hos ScienceBlog.

Läs hela artikeln hos Molecular Psychiatry.

En allosterisk modulator binds utanför bindningen av muskarin till M4-receptorn, men påverkar receptorns aktivitet ändå

Forskare i USA har på försöksdjur visat att en positiv allosterisk modulator på muskarin M4-receptorn hade antipsykotisk effekt.

Effekten skedde genom att minska dopaminfrisättningen istället för att blockera dopaminreceptorer. 

Mekanismen verkar vara att modulatorn verkar på M4-receptorn hos spiny projektion neuron, som frisätter 2-arachidonoylglycerol, som påverkar dopaminfrisättningen via cannabinoid CB2-receptorn.

Tidigare har CB2-receptorn kopplats till immunfunktionen.

Fördelen med denna mekanism är att vanliga antipsykotika-biverkningar, som orsakas av dopamin-receptor blockering försvinner. 

Läs mer hos Research News@Vanderbilt.

sömnspindlar

Tidigare har läkemedel likt Stilnoct också ökat sömnspindlar

Ökande bevis tyder på onormal sömn kan bidraga till insjuknandet, återfall  och symptomen för schizofreni och inte tvärtom, som tidigare har sagts.

Vid schizofreni finns minskat antal sömnspindlar under sömnen, som tror orsaka sämre kognitiv förmåga.

Sömnspindlarna är korta och inträffar under icke-REM- sömn. och gör att minnen under dagen lagras genom att skapa bättre synapskontakt tror man.

Kalciumkanalerna, som ingår i schizofrenigenerna, har kopplats till sömnspindlar.

Stilnoct, som är en sömnmedicin, har ökat sömnspindlarna hos psykiskt friska.

Sömnen kan inte bara påverka schizofreni utan också ADHD, bipolär, depression och PTSD. 

Läs mer hos Newswise.

Ergenyl innehåller valproat, som används mest som humörstabiliserare mot främst manier

Negativa symptom kan kanske behandlas med epilepsimedicinen valproat, som bl.a finns i bl. a Absenor och Ergenyl.

Men enbart hos de som har två kopior av enzymet COMT med Val-varianten, som c:a 44 % har.

40 % med dessa gener hade högre nivåer av aminosyran och neuromodulatorn prolin, som ökades av valproat, och korrelerade till färre negativa symptom.

Det kan bero på det har kraftigare effekt, som sänker dopamin i hjärnan genom nedbrytning.

De med Met-varianten av COMT fick mer negativa symptom av valproat.

Läs mer hos PsychCentral.

Läs hela artikeln, hos Translational Psychiatry.

mangostan

Frukten mangostan liknar en passionsfrukt, men har svart skal och växer på träd

Forskare i Australien skall göra ett kliniskt test om frukten mangostan, som kommer från Indonesien kan ha effekt mot schizofreni.

Fruktskalet innehåller antioxidanter, som kan minska inflammation och fria radikaler, som kan förekomma vid många sjukdomar.

150 personer skall ingå i studien och effekten på hallucinationer, vanföreställningar, depression och energinivåer skall undersökas.

Läs mer hos abc.net.au.

Läs mer om mangostan.

Vertisan

Vertisan stimulerar de receptorer, som kan ge viktökning när de blockeras av antipsykotika, som Clozapine, Zyprexa och Seroquel/Quetiapine

Läkemedlet Vertisan, som innehåller betahistin finns nu i Sverige mot Menière’s syndrom med relativ få biverkningar.

Preparatet har stimulerande-effekt på H1-receptorer. Blockering av dessa receptorer har kopplats till viktökning av vissa antipsykotika.

En klinisk studie på Vertisan plus Edronax gavs till Zyprexa/Olanzapin och viktökningen minskade med 60 %.

På råttor gav Vertisan tillsammans med Zyprexa/Olanzapin en minskad viktuppgång med 50 %.

Studierna är otillräckliga, men den behandling som finns mot viktökning är inte så bra och vid Clozapine och Zyprexa/Olanzapin sägs att viktökningen måste accepteras p.g.a god effekt. 

Läs i FASS om Vertisan.

Läs mer på Viska om medlet.

Tetmodis (tetrabenazin) sänker dopamin, vilket minskar på ofrivilliga rörelser

I USA finns ett institut för neurologiska sjukdomar och stroke (NINDS). som är en del av National Institute for Health, som har hand om medicinsk forskning i USA.

NINDS har på sin hemsida rekommendationer om behandling av tardiv dyskinesi.

De rekommenderar att sänka dosen eller upphöra med antipsykotika helt eller preparatbyte.

Tetrabenazin är det enda effektiva läkemedlet mot tardiv dyskinesi säger de, men kan ha biverkningar.

Det finns i Sverige i tabletter och heter Tetmodis eller Xenazine.

Normalt används det mot Huntingtons sjukdom och genom att sänka dopamin och därmed minska rörelserna.

Andra läkemedel, som bensodiazepiner, Clozapine och botulinus toxin injektioner kan också prövas mot tardiv dyskinesi. 

Läs mer hos NINDS.

Nästa år i april kan det första godkända läkemedlet mot tardiv dyskinesi komma i USA valbenazin, men senare kan ett till komma, som är en variant av tetrabenazin, som heter deutetrabenazin.

Läs mer hos Fierce Biotech.

Mycket forskning återstår om detta och lite tveksamt i nuläget

Israeliska forskare har byggt DNA nanorobotar, som innehåller medicin och som frisätts när de utsätts för elektromagnetisk energi.

Dessa nanorobotar skall injiceras.

Tanken är att mäta EEG aktiviteten i hjärnan och, när den tyder på medicinbehov, så frisätts medicinen från nanorobotarna. 

Läs mer hos Tech Times.