Andra jonkanalsmediciner testas också mot schizofreni och bl.a de som inte får effekt av Clozapine

Danska forskningsföretaget Saniona meddelar idag att bolaget har ingått ett nytt samarbete med läkemedelsjätten Boehringer Ingelheim med fokus på schizofreni. 

Saniona specialiserar sig på mediciner, som verkar via jonkanaler i cellmembranet och utvecklar läkemedel mot olika sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar och smärta.

Läs mer hos Life Science Sweden.

 

Vraylar har nyligen påvisats ha effekt mot negativa symptom och det första prepratet med den effekten

En artikel, som kan läsas gratis har kommit om Vraylar, som nyligen godkänts i USA.

Vraylar, Abilify och Rexulti sägs minska risken för tolerans, eftersom de ger dopaminstimulering också. Innebär att risken att förlora effekten minskar, vilket är mycket intressant eftersom 30 % förlorar effekt.

Cariprazin har både dopamin effekt och blockerande dopamineffekt på dopamin-2 och dopamin-3-receptorer (liknar delvist Abilify).

Effekt bevisad för mani och schizofreni, men oklart med effekt mot depression vid bipolär.

Biverkningar är extrapyramidala biverkningar inklusive akatisi och olika mag-tarm-biverkningar. 

Läs mer i Dove Press.

Läs artikeln gratis på 6 sidor, som pdf-fil.

Den amerikanske psykiatern Peter F. Buckley säger att även om stora framsteg gjorts i vård och forskning i schizofreni återstår stora utmaningar.

Utmaningarna är behandling mot kognitiva symptom, medicinavbrott och återfall i psykos. Ett problem med schizofreni är att symptomen överlappar med humörstörningar, som depression och mani.

Positivt är att kanske antiinflammatoriska läkemedel kan förbättra kognitionen och att biomarkörer kan ge diagnos och mäta behandlingseffekt. Studier pågår för att förbättra att medicinen tas, men depåinjektioner ger inte färre psykoser.

Hjärnträning med dataprogram verkar inte ge effekt, när man gör större studier på fler patienter.

25 % får schizofreni före 18 år och 25 % växer ut ur sjukdomen när de blir vuxna. 

Läs mer hos MedicalXpress.

Undrar hur de simmade på Haldol? På människa blir stegen kortare och aggressivitet minskar

Att leta efter nya antipsykotika brukar ske via provrörstester hur läkemedlet binds till en receptor eller via psykostester på försöksdjur.

Nu har ett test utvecklats hur antipsykotika påverkar beteendet på akvariefisken zebrafisken.

Studien visade att nu kända antipsykotika påverkade fiskens beteende på ett visst sätt.

Genom detta beteende kunde antipsykotika effekten identifieras.

25 000 substanser testades och förändrade beteendet liknande Haldol, men mekanismen verkade annorlunda eller så var det falsk positiva.

Om de har antipsykotisk effekt kan de verka på ett helt nytt sätt. Andra forskare är lite skeptiska till zebrafisk-modellen. 

Från Schizophreniaforum.org.

Latuda innehåller lurasidon och har funnits i USA sedan 2010

Lanseringen av det nya antipsykotikat Latuda har dragit ut på tiden i Sverige.

Orsaken var att marknadsföringen bytte huvudman från Takeda till Synovium.

Nu har tillförlitlig information kommit att Latuda kommer att finnas på svenska apotek före hösten.

Latuda har ingen viktökning och har dessutom antidepressiv effekt.

Kan bli ett intressant alternativ till Abilify, Zeldox/Ziprasidon och Seroquel.

Ganska många här väntar på Latuda. Preparatet godkändes i EU 21 mars 2014.

Fanapt

Fanapt har varit godkänd i USA sedan 2009

Den amerikanska myndigheten FDA har godkänt att antipsykotikat Fanapt (iloperidon) får användas för långtidsbehandling av schizofreni.

Godkännandet var baserat på studien REPRIEVE studien, som visade att 80 % slapp psykoser med Fanapt jämfört med 37 % med placebo.

Fanapt ansökte om godkännande i EU, men fick avslag.

Förra året i december ansökte Fanapt om godkännande igen i EU, så det kan komma till EU kanske nästa år. 

Läs mer hos Streetinsider.com.

fetma

Vid för mycket neurotensin, som finns hos 25 %, skall man dra ner på fettet i kosten

Visst är det orättvist att somliga tycks kunna äta hur mycket som helst och ändå hålla vikten, medan andra bara blir fetare.

Tarmhormonet neurotensin bär stor del av skulden.

Men läkemedel som blockerar för höga värden av detta hormon är på väg.

Läkemedel som blockerar hormonet finns sedan länge.

Det utvecklades för sjukdomstillstånd som schizofreni och exempelvis amfetaminmissbruk – men kom aldrig till klinisk användning.

Läs mer i Svenska Dagbladet.

Eftersom bara 25 % med schizofreni följer läkarens dosrekommendation av antipsykotika efter 2 år har depåinjektioner utvecklats för att förbättra medicineringen.

Xeplion depåinjektion (samma ämne som Invega) ger effekt i en månad är väldigt lik Risperdal Consta depåinjektion i effekt och biverkningar.

Nu kommer snart Trevicta depåinjektion med 3 månaders effekt, som innehåller samma ämne, som Xeplion.

En studie under 48 veckor har jämfört Xeplion och Trevicta.

Studien visade att båda preparaten är likvärdiga vad gäller symptom och återfall i psykos.

Biverkningar var vanliga hos båda och förekom hos 68 % med Trevicta. 

Läs mer om studien hos The Mental Elf.

Läs mer om Trevicta.

Cannabidiol

I cannabis finns CBD, som motverkar psykos och THC, som kan ge psykos

Cannabidiol (CBD), som finns i cannabis, verkar ha antipsykotisk effekt och genomgår tester mot schizofreni.

Hur den antipsykotiska effekten uppstår har varit okänt.
 
Nu visar kanadensiska forskare på att cannabidiol minskar känsligheten för dopamin, vilket skulle förklara effekten.

Det ger ett nytt sätt att behandla psykoser på genom att försvaga dopamin-signalerna.

Läs mer hos cantech letter.

Läs Abstract hos JNeurosci.

Nytt! Läs en utförlig beskrivning av farmakologisk effekt av CBD i PLOS Neurocommunity Blog.