Efter 30 år på hyllan har psykedeliska substanser som LSD och psilocybin åter börjat intressera forskare.

Författaren Michael Pollan menar att de kan omprogrammera hjärnan och hjälpa vid svåra psykiatriska tillstånd – om de används på rätt sätt. 

Läs mer hos Dagens Nyheter.

Caplyta, som innehåller lumateperon är nu godkänd i USA och kommer att finnas på apoteken där första kvartalet år 2020.

Caplyta verkar via dopamin, serotonin och glutamat, vilket liknar Clozapine med också svag dopamineffekt.

Trötthet förekom hos 24 % jämfört med 10 % för placebo.

Muntorrhet hos 6 %, men 2 % hos placebo.

Glukos, kolesterol och viktökning var som placebo.

Läs mer hos Medical Daily.

I USA kostar Caplyta 13 200 kr per månad dvs endast de med sjukförsäkring får preparatet

Lavendel i form av tabletter med 80 mg av en standardiserad eterisk olja av linalool och linalylacetat kan vara till hjälp som en tilläggsterapi eller för att minska doserna, och därmed biverkningarna av vanliga ångestläkemedel som bensodiazepiner.

Lavendel har länge ansetts ha effekt mot ångest.

En genomgång av kliniska studier på över 9000 patienter har gjorts, men studierna höll ofta låg kvalité, vilket gör att effekten blir osäkrare.

Ofta sågs effekt vid mild ångest, men ej vid svår.

Bättre studier krävs för att bevisa lavendels effekt vid ångest.

Läs mer hos Medscape. (Medlemskap krävs för att läsa artikeln)

Janssen-Cilags nässpray innehållande esketamin (Spravato) har nu godkänts i EU mot behandlingsresistent depression.

Esketamin får endast förskrivas av psykiatriker och läkemedlet ska sedan tas av patienten under uppsikt av sjukvårdspersonal.

Effekten av esketamin på patienternas depressions-symtom kommer snabbt, men är relativt måttlig.

Läs mer hos Svensk Farmaci.

I en ny studie ska patienter vars symtom på psykossjukdom eller tvångssyndrom misstänks ha en autoimmun orsak få immunterapi.

Tidigare behandling av en liten grupp patienter visar lovande resultat.

Läs mer i Dagens Medicin.

Allt fler börjar tala om psykisk ohälsa, men att sjukanmäla sig för depression och ångest jämte en förkylning är fortfarande inte lika socialt accepterat.

Behovet av framförallt antipsykotiska och antidepressiva läkemedel ökar, därför ligger läkemedel för just det centrala nervsystemet i fokus på läkemedelsföretaget Gabather.

– Vi utvecklar helt nya läkemedel vilka vi bara ser ett större och större behov av i dagens samhälle. Det är viktigt att forskningen tar fart inom det här området, eftersom det fortfarande är tabu att tala om mental ohälsa, säger Michael-Robin Witt, VD på Gabather.

Läs mer hos E-hälsa.

Professor Salgo intervjuar Professor och psykiatern John M Kane.

Risken för tardiv dyskinesi med nyare antipsykotika är 1 % per år idag, men förr med gamla antipsykotika 5 %.

Läs mer hos MD.

Intressantast är samidorfan + olanzapin, som gör att viktuppgången av olanzapin minskar betydligt.

Nuplazid fungerade ej som tillägg till antipsykotika vid dålig effekt.

Evenamid och lumateperon har försenats pga ökade krav från myndigheten.

Men lumateperon kan kanske godkännas 27:e december.

Två nya antipsykotika befinner sig under utprovning. Intressant är att båda saknar effekt via dopamin-2 eller 5-HT2A.

De heter SEP-363856 och KarXT.

Läs mer hos Medpage Today.

Wikipedia har en lista över antipsykotika under utveckling.

Medicinsk cannabis bör inte användas för att behandla depression, ångest, psykossjukdom och andra psykiska sjukdomar.

Bevisen är för svaga.

Det är slutsatsen av en stor metastudie som publiceras i medicintidskriften The Lancet Psychiatry.

Läs mer hos SVT. Tack Geta för tipset!

Läs i Lancet Psychiatry