Med kampanjen Hjärnkoll vill vi öka kunskapen och minska negativa attityder till psykisk ohälsa. Genom informationen hoppas vi att många av de fördomar och myter som finns om psykiskt ohälsa ska klinga av.