Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) på Karolinska Sjukhuset. En välmatad och bra sajt.