Här kan du läsa både Patient-FASS och vanliga FASS gratis. Den är också aktuell. Upptar dock bara läkemedel, som används i Sverige. Egentligen onödigt att köpa Patient-FASS idag.