En amerikansk online diagnos av en mängd olika sjukdomar för 10 USD/år. Fint är att man kan läsa frågorna utan att behöva betala innan.