Testet är ett sätt att undersöka om man har tecken på schizofreni eller annan psykossjukdom och behöver kontakta läkare för diagnos.