Återhämtningsprojektet drivs av RSMH och har nu en egen hemsida om återhämtning bl.a med en bra litteraturförteckning och diskussionsforum.