Handlar om återhämtning med en plan, som heter WRAP.