Astra-Zenecas nya atypiskt antipsykotikum quetiapin (Seroquel) har funnits ganska länge utomlands. 1 miljon har fått Seroquel hittills i världen och det är ett av förstahandsmedlen i England och USA till nyinsjuknade.