Clozaril är en engelsk sajt om Leponex i USA. Leponex heter alltså Clozaril där.