Den enda schizofrenigruppen på Usenet. Via webläsaren och länken ovan kan du läsa meddelandena i gruppen. Vill du posta måste du registrera dig först i Google groups. Nyhetsläsarprogram kan också användas. Engelska.