Det prisade engelska vårdprogrammet (NICE) vid schizofreni. Det är vetenskapligt grundade rekommendationer (evidensbaserade).