Ett ambitiöst klubbhus i Umeå med bibliotek, kafe, dataverkstad, musikverkstad, måleriverkstad, mansliga och kvinnoliga.