RSMH Livet är en ideell förening vars huvudsyfte är... - att bevaka och driva frågor med anknytning till psykisk ohälsa. - att anordna aktiviteter där våra medlemmar kan glädje och gemenskap. Vi står för ett tvärvetenskapligt perspektiv, på socialpsykologisk grund. Utifrån egna erfarenheter menar vi, att psykisk ohälsa huvudsakligen orsakas av brister i samspelet mellan individen och omgivningen. Läs mer på vår hemsida www.rsmhlivet.se Vi finns på Tredje Långgatan 19 i Göteborg Tel: 031-42 37 35 E-post: rsmh.livet@comhem.se Varmt välkommen till oss!