En bok som bygger på personliga intervjuer med 17 föräldrar ur 10 familjer. Den består huvudsakligen av citat ur dessa intervjuer, med kommentarer. Pdf-fil.