Det internationella nätverket för rösthörande har fått en webbsida.