En organisation för personer med narkotika eller läkemedelsberoende. Information om läkemedelsberoende. Har också boende med stöd samt tidningen Oberoende, som kan läsas som pdf-fil på Internet.