Guiden är en kunskapsportal om brukarinflytande och egenmakt för personer med psykisk ohälsa/ psykiska funktionshinder och deras anhöriga.