Ett sedan länge pågående försök att beskriva och förstå olika symptom, där sökandet efter information ofta styrs av en vilja att kunna bekräfta några av de antaganden som jag gör i mina försök att förstå olika upplevelser.