Eos har startat en blogg om schizoaffektiv eller cykloid psykos.