Medlemmen Abzu har en egen blogg på engelska om hur det är att leva med schizofreni.