Patricia Deegan är psykolog och professor i psykologi. Hon är själv återhämtad från schizofreni och har i många år arbetat för att människor med psykisk ohälsa ska kunna leva ett gott liv.