Ett svenskt nätverk för problemet missbruk och samtidig psykisk ohälsa.