En sökmotor för att söka efter evidensbaserad information i olika databaser. Ursprungligen tänkt för medicine studerande. Engelska måste användas här.