SBU:s tidskrift om utvärdering av olika medicinska behandlingar. Hela tidskriften finns som pdf-fil på deras hemsida.