En pdf-bok utgiven av WHO, som gratis kan laddas ner från Internet och läsas med programmet Adobe Acrobat.