Wikipedia är ett lexikon på Internet, som skrivs av användarna. Här är avsnittet om schizofreni.