Kunskap om hälsa och sjukvård från landstingen och Apoteket. Har belönats för bästa begriplighet. Studera gärna avsnittet om Rättigheter och hjälpmedel. Avsnittet om schizofreni är väldigt bra.