Den första världsfestivalen om psykisk sjukdom och konst, teater, musik samt dans äger rum i Toronto i Kanada i mars. Ett hundratal personer kommer att närvara.