ett privat behandlingscenter för människor med psykossjukdom eller personlighetsstörning. Kognitiv psykoterapi, social träning och olika grupp verksamheter.