Göransgården är ett boende för personer med behov av särskild omsorg på grund av psykiska och sociala funktionshinder.